Onze huidige projecten

De Sherep Champa school in Banse


Banse ligt ten zuiden van het Mount Everestgebied.

We ondersteunen de Sherep Champa school in Banse, dezelfde school die gebouwd is mede door het bedrag dat wij hebben ingezameld in mei 2015, kort na de aardbeving. Dit dorp werd toen heel ernstig getroffen. Deze school heeft twee lokalen, en er zijn ongeveer 80 leerlingen..

We ondersteunen de Sherep Champa school in Banse, dezelfde school die gebouwd is mede door het bedrag dat wij hebben ingezameld in mei 2015, kort na de aardbeving. Dit dorp werd toen heel ernstig getroffen. Deze school heeft twee lokalen, en er zijn ongeveer 80 leerlingen. Banse ligt ten zuiden van het Mount Everestgebied, in het district Okhaldhunga en is het geboortedorp van Lobsang. Lobsang en Martine kennen wij al sinds 2003 van het Valley Guesthouse dat zij hebben in Kathmandu. Er wordt ieder jaar met het schoolhoofd overlegd waaraan het geld besteed wordt. Afgelopen jaar was het voor materialen en uniformen. Martine houdt ons hiervan goed op de hoogte.


Butterfly Foundation Nepal.


Wij ondersteunen ook de "Butterfly Foundation Nepal" die door Govinda en Krishna is opgericht in Pokhara. Deze stichting vangt kinderen op tot 5 jaar van alleenstaande moeders die heel arm zijn. Zo kunnen de moeders werken tot 15.00 uur en daarna zelf voor hen zorgen zodat de belangrijke band tussen moeder en kind behouden blijft. Op deze manier wordt voorkomen dat kinderen op straat belanden, in de kinderprostitutie of in een kindertehuis terecht komen. De kinderen krijgen eten, kleding en spelenderwijs leren ze Engelse letters, cijfers en woordjes. Als ze 5 jaar zijn, gaan ze naar school en zorgt de stichting voor boeken, een uniform en eten. Een prachtig initiatief met een hele liefdevolle verzorging. Van de 7 medewerkers zijn er 4 betaald, voor de continuïteit, en 3 vrijwillig. Er zijn meestal tussen de 30 en 35 kinderen. Govinda houdt ons goed op de hoogte van wat er met onze ondersteuning gebeurt, zodat we de verbinding op deze grote afstand kunnen houden.

Onze visie:


Ons doel is om de leefomstandigheden van de bevolking van Nepal te verbeteren en we richten ons hierbij met name op de kansarme mensen ( vaak mensen uit de laagste kasten, een systeem dat helaas nog steeds in Nepal aanwezig is). We willen dit bereiken door:

• One on one – adoptieprogramma’s (waarbij de kinderen scholing kunnen krijgen en in hun eigen gezin kunnen blijven of in een opvanghuis).

• Het tot stand doen komen van beurzen voor Nepalese kinderen die al op jonge leeftijd een bepaald doel voor ogen hebben waarmee zij de samenleving ten dienste willen zijn.

• Kinderen de mogelijkheid te bieden naar school te gaan en arme scholen te voorzien van leermiddelen en benodigdheden zodat de juiste omstandigheden gecreëerd worden voor goede scholing.

• Het verstrekken van giften en/of zogenaamde “microkredieten” zodat gezinnen in staat zullen zijn een hogere levensstandaard te bereiken en onafhankelijk te kunnen worden.


Bestuur en Verantwoording


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Esther van Santen - Voorzitter
Hans van Ark Penningmeester en Secretaris
Mirande Corina Lida Hupkes-BarteldsBestuurslid

We zullen jaarlijks verantwoording afleggen over de inkomsten van onze stichting en zullen regelmatig verslag doen van de voortgang van onze projecten door middel van tekst en foto’s. De inkomsten en uitgaven aan onze projecten in Nepal worden jaarlijks gecontroleerd door onze accountant. De jaarrekening zal worden opgesteld en op deze website gepubliceerd worden, voor 1 juli in het opvolgend jaar. De belastingdienst controleert het resultaat. Op onze website is alle informatie beschikbaar.

Lees meer

Geef nooit de dingen op waarin je gelooft ...