Nepal en Nederland


Aangezien wij een brug willen slaan tussen Nepal en Nederland, zetten we ons sinds 2003 in voor de kansarmen van Nepal. Voor iedere reis naar Nepal zamelden we geld in om ter plekke te geven aan kleine projecten en scholen.

Nepal is een ontwikkelingsland en door de aardbeving in 2015, toen wij ook met ons gezin in Nepal waren, is het leven er niet makkelijker op geworden en hebben veel mensen het erg zwaar. Na onze terugkomst in Nederland is het gevoel om iets te kunnen doen alleen maar sterker geworden. Het voelt raar om na onze ervaringen de draad thuis op te pakken, wetende dat het jaren gaat duren voordat alles weer is opgebouwd. Alle vanzelfsprekendheden zijn voor ons nu niet vanzelfsprekend en onze gedachten en zorg blijven uitgaan naar de mensen in Nepal. Omdat wij weten dat het geven van geld concreet iets kan betekenen, willen wij ons hiervoor inzetten. Gebleken is dat ons geld daar ter plekke veel efficiënter ingezet kan worden en van grotere waarde is dan het sturen van hulpgoederen. Wij hopen heel erg dat u ons wilt meehelpen om de lieve, maar ook krachtige bevolking van Nepal weer een sprankje hoop op een betere toekomst te kunnen geven… In januari 2018 hebben Silvia Bartelds en Esther ook een schooltje gevonden in de bergen, de Thu Chhe Chhe Chhorngan School, bij Dhulikhel , dit ligt in de Kathmandu Vallei, een dorpje dat ernstig is getroffen door de aardbeving. Deze school heeft geen leermiddelen, geen verwarming en nauwelijks meubilair voor de 40 kinderen die hier naar school gaan. Zij zitten op de grond, ook in de koude winterperiodes. Wij hebben een donatie gedaan om leermiddelen en schrijfgerei te kunnen aanschaffen en hopen ook deze school meer te kunnen ondersteunen, zodat er een kans op een betere toekomst is voor de kinderen uit de omliggende dorpjes van deze school. In januari 2020 gaan Silvia en Esther terug naar Nepal en ook naar deze school om verdere afspraken te maken zodat wij betere ondersteuning kunnen bieden. In maart 2019 is Annekatrien Roodenberg als ‘ambassadrice’ voor onze stichting naar Nepal gegaan. Zij heeft een maand als vrijwilliger gewerkt bij de Butterfly Foundation in Pokhara. Wij hebben op Facebook haar foto’s en verhalen geplaatst om een goed beeld te krijgen van het mooie werk dat Govinda en zijn vrouw daar doen. We zijn enorm dankbaar voor alle ondersteuning voor onze acties en willen graag onze projecten blijven ondersteunen in de toekomst. Vandaar dat wij nu officieel de Himalayan Heart Foundation zijn gestart. De statuten zijn in de zomer van 2018 opgetekend bij de notaris en zijn erg dankbaar dat onze website nu online is. Het maken van deze website was een gift aan onze stichting van een goede vriend. Op deze manier hopen wij dat onze projecten bij een groter publiek bekend zullen worden zodat er nog meer en betere hulp gegeven kan worden in de toekomst…

Geef nooit de dingen op waarin je gelooft ...